Kontakt

J.A.P. Slovakia, s.r.o.

Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava

Zapísaná v OR Okresného súdu BA 1, Oddiel Sro,
Vložka číslo 40127/B 

Tel.: +421 2 6353 0368
Fax.: +421 2 6353 0366
E-mail:obchod@jap.sk

GPS poloha: N 48˚ 7΄53˝ E 17˚ 6΄7˝

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok až Štvrtok 8:00 - 17:00 hod
Piatok 8:00 - 16:30 hod

  

VEDENIE SPOLOČNOSTI J.A.P. Slovakia, s.r.o.
Marcel KAMENEC mobil.:  +421 918 655 971 e-mail:  marcel.kamenec@jap.sk
         
VEDÚCA PREDAJNE & REALIZÁCIA ZÁKAZIEK
Silvia MIKLANKOVÁ tel.:  +421 2 635 303 68 e-mail:  silvia.miklankova@jap.sk
mobil:  +421 915 390 209    
         
FAKTURÁCIA A OBJEDNÁVKY
Zuzana CISÁROVÁ tel.:  +421 2 635 303 68 e-mail:  obchod@jap.sk
mobil:  +421 918 324 787  
  fax:  +421 2 635 303 66    
   
OBCHODNO - TECHNICKÍ PORADCOVIA
Patrik PASTIRČÍK (Bratislava a Západné Slovensko) mobil.:  +421 907 744 758 e-mail:  patrik.pastircik@jap.sk
Jaroslav LIČKO (Severné a Východné Slovensko) mobil.:  +421 905 799 169 e-mail:  jaroslav.licko@jap.sk
Marcel KAMENEC (Južné Slovensko) mobil.:  +421 918 655 971 e-mail:  marcel.kamenec@jap.sk
       
TECHNICKÝ PORADCA PRE ARCHITEKTOV        
Ing Peter JUCHA tel: +421 907 979 354 e-mail:  peter.jucha@jap.sk
         
SPRACOVANIE CENOVÝCH PONÚK        
Michal HUBER tel.:  +421 2 635 303 68 e-mail:  asistent@jap.sk
  mobil:  +421 917 922 326    
 
MARKETING
Mgr. Jana LÍŠKOVÁ     e-mail:  jana.liskova@jap.sk
         
VZORKOVŇA BRATISLAVA - CENOVÉ PONUKY
SCHODY, OBKLADY SCHODÍSK, SŤAHOVACIE SCHODY, STAVEBNÉ PUZDRA, ZÁBRADLIE, POSUVNÉ SYSTÉMY, SKLENENÉ STENY A GRAFOSKLO - obchod@jap.sk